ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലിനി ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അവണൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ലിനി ടീച്ചര്‍
വിലാസം പുതുകുളങ്ങര ഹൌസ്, കൊട്ടേക്കാട്, കുറ്റൂര്‍-680013
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547519262
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍