ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മനോജ് മൂത്തേടന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോടനാട്
മെമ്പറുടെ പേര് മനോജ് മൂത്തേടന്‍
വിലാസം മൂത്തേടന്‍, അയത്തുപടി, കൂവപ്പടി-683544
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447181749
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
തൊഴില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഏജന്റ്