മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്‍ മജീദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇരട്ടകുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്‍ മജീദ്
വിലാസം കിളിക്കോട്ടുചാലില്‍, പൂളപ്പൊയില്‍, നീലേശ്വരം-673582
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745586923
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി