മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി ടി ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെണ്ണക്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് പി ടി ബാബു
വിലാസം മാമ്പറ്റക്കുന്നത്ത്, വെസ്റ്റ് മാമ്പറ്റ, മണാശ്ശേരി-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495455914
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ പത്രം ഏജന്‍റ്