മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഫാത്തിമ കൊടപ്പനവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മംഗലശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് ഫാത്തിമ കൊടപ്പന
വിലാസം വസതി, ചേന്ദമംഗലൂര്‍, ചേന്ദമംഗലൂര്‍-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086364647
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ എന്‍ എ