മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനിതകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാഞ്ഞിരമുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് അനിതകുമാരി
വിലാസം ചേരൂക്കാട്ട്, കാഞ്ഞിരമുഴി, മുക്കം-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946169906
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹിന്ദി പര്‍വീന്‍ ടിടിസി
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍