മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നൌഫല്‍ വി ഐവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തോട്ടത്തിന്‍കടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് നൌഫല്‍ വി ഐ
വിലാസം മല്ലശ്ശേരി, തോട്ടത്തിന്‍ കടവ്, കല്ലുരുട്ടി-673582
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8089314915
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്ടു, ഐ ഐ ടി
തൊഴില്‍ ഇലക്ട്രീഷന്‍