മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുഹറ വി.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൊടുവിങ്ങല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സുഹറ വി.കെ
വിലാസം വെട്ടിക്കുത്തി, ചെട്ടിപ്പടി, ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ 8078589701
മൊബൈല്‍ 9447301701
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രീ
തൊഴില്‍ അംഗണവാടി ടീച്ചര്‍