മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബഷീറ നൗഷാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കുംമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് ബഷീറ നൗഷാദ്
വിലാസം അമ്പലത്തിങ്ങല്‍ ഹൗസ്, മീമ്പാറ, തൊഴുവാനൂര്‍-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7559888299
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് 2
തൊഴില്‍ Nil