മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷാഹിന റസാക്ക്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൈങ്കണ്ണൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാഹിന റസാക്ക്
വിലാസം കൂരിപ്പറമ്പില്‍ ഹൗസ്, കാട്ടിപ്പരുത്തി, വളാഞ്ചേരി-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567550251
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഒമ്പത്താം തരം
തൊഴില്‍ Nil