മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ കെ.വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൈലാടി
മെമ്പറുടെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ കെ.വി
വിലാസം കള്ളിവള്ളിപ്പില്‍ ഹൗസ്, കാവുംപുറം, തൊഴുവാനൂര്‍-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606002200
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവര്‍