ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബീന ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വട്ടത്താമര
മെമ്പറുടെ പേര് ബീന ആര്‍
വിലാസം ഉത്രം, കണ്ണന്‍കോട്, വട്ടത്താമര-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744862221
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ മറ്റുള്ളവ