കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ആശ ശശാങ്കന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 72
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെസ്റ്റ്ഹില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ആശ ശശാങ്കന്‍
വിലാസം ഇരുപ്പം വീട്, വെസ്റ്റ് ഹില്‍, വെസ്റ്റ് ഹില്‍-673005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8089532707
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഇല്ല