കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 68
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചക്കരോത്തുകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്‍
വിലാസം 'രവീസ്', ബിലാത്തികുളം, വെസ്റ്റ് ഹില്‍.-673005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446259898
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബിസ്സിനെസ്സ്