കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ആയിഷാബി ആര്‍ വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 67
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തോപ്പയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ആയിഷാബി ആര്‍ വി
വിലാസം ആയിഷ നിവാസ്, തോപ്പയില്‍,ബി ജി റോഡ്‌, നടക്കാവ്-673011
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9349201388
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ അംഗന്‍വാടി വര്‍ക്കര്‍