കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പൊറ്റങ്ങാടി കിഷന്‍ചന്ദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 65
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടക്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് പൊറ്റങ്ങാടി കിഷന്‍ചന്ദ്
വിലാസം പൊറ്റങ്ങാടി ഹൗസ്, പൊറ്റങ്ങാടി രാഘവന്‍ റോഡ്‌ ,വെസ്റ്റ് നടക്കാവ്, നടക്കാവ്-673011
ഫോൺ 04952760156
മൊബൈല്‍ 9947046565
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി, ജെ ഡി സി
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ് സെക്രെട്ടറി കാലിക്കറ്റ് കോ ഓപ്പ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി