കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ബിജുരാജ് ടി സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 64
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എരഞ്ഞിപ്പാലം
മെമ്പറുടെ പേര് ബിജുരാജ് ടി സി
വിലാസം തോട്ടുങ്ങള്‍ ഹൗസ്, എരഞ്ഞിപ്പാലം, എരഞ്ഞിപ്പാലം-673006
ഫോൺ 04952762714
മൊബൈല്‍ 9447162714
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്‌