കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ തോമസ്‌ മാത്യുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 62
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൂന്നാലിങ്ങല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ തോമസ്‌ മാത്യു
വിലാസം പി കെ കോംപ്ലെക്സ്‌, ചെറൂട്ടി റോഡ്‌, കാലിക്കറ്റ്-673032
ഫോൺ 0495 2365001,2366834
മൊബൈല്‍ 9847157150
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി കോം എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്