കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ജയശ്രീ കീര്‍ത്തിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 61
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വലിയങ്ങാടി
മെമ്പറുടെ പേര് ജയശ്രീ കീര്‍ത്തി
വിലാസം സി-പരാസ് ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോര്‍, ത്രികൊവില്‍ ലൈന്‍,ജൈന്‍ ടെമ്പിള്‍ കോളനി, ആര്‍ എസ് പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ്‌-673001
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9349111289
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി കണക്ക്
തൊഴില്‍ ഇല്ല