കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഉഷാദേവി ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 60
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാളയം
മെമ്പറുടെ പേര് ഉഷാദേവി ടീച്ചര്‍
വിലാസം 'ചമ്പയില്‍', മീഞ്ചന്ത, ആര്‍ട്സ് കോളേജ്-673018
ഫോൺ 0495 2320545,2320345
മൊബൈല്‍ 9447884111,8547120545
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി,ബി എഡ്
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ് പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക