കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷാനിയ പി കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 53
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാത്തോട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാനിയ പി കെ
വിലാസം ,ഖാലിസ്,, കുണ്ടാടത്ത് പറമ്പ,മാത്തോട്ടം, അരക്കിണര്‍-673028
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9249270001
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല