കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എന്‍.സതീഷ്‌കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 47
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ബേപ്പൂര്‍ പോര്‍ട്ട്‌
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍.സതീഷ്‌കുമാര്‍
വിലാസം നെല്ലിക്കോട്ട് ഹൗസ്, കോഴിക്കോട്, ബേപ്പൂര്‍-673015
ഫോൺ 04952416222
മൊബൈല്‍ 9497297021,9946937021
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താംതരം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്‌