കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പ്രമീളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 46
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറുവണ്ണൂര്‍ വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രമീള
വിലാസം മേലെ കോടക്കാട്ട് ഹൗസ്, ചെറുവണ്ണൂര്‍, ഫറോക്ക്-673631
ഫോൺ 04952486093
മൊബൈല്‍ 9746185271
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല