കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം.ശ്രീജ ഹരിഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 45
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഈസ്റ്റ്‌
മെമ്പറുടെ പേര് എം.ശ്രീജ ഹരിഷ്
വിലാസം പോക്കനാരമ്പത്ത് ഹൗസ്, കോഴിക്കോട്, കൊളത്തറ-673655
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495956851
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്‌ടു
തൊഴില്‍ ഇല്ല