കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം.കുഞ്ഞാമുട്ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 42
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നല്ലളം
മെമ്പറുടെ പേര് എം.കുഞ്ഞാമുട്ടി
വിലാസം ഫാമ ഹൗസ്, കോഴിക്കോട്, നല്ലളം-673027
ഫോൺ 04952421103
മൊബൈല്‍ 9349121103
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്‌