കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ആയിഷാബി പാണ്ടികശാലവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 39
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തിരുവണ്ണൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ആയിഷാബി പാണ്ടികശാല
വിലാസം ചീനകണ്ടി പറമ്പ, വെസ്റ്റ് മാങ്കാവ്, തിരുവണ്ണൂര്‍-673029
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129030610
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ആറാം തരം
തൊഴില്‍ ഇല്ല