കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

നിർമ്മലവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 37
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പന്നിയങ്കര
മെമ്പറുടെ പേര് നിർമ്മല
വിലാസം 'അപ്ന', വയലക്കര, കല്ലായി-673003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895360413
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല