കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷഹീദ പി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 35
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആഴ്ചവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷഹീദ പി പി
വിലാസം ബൈത്തുല്‍ അന്‍ഹ, ഈശ്വരമംഗലം റോഡ്, ഗോവിന്ദപുരം-673016
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847557517
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രിഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഇല്ല