കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

മനക്കല്‍ ശശിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 34
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാങ്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് മനക്കല്‍ ശശി
വിലാസം 'മനക്കല്‍', മാങ്കാവ്, മാങ്കാവ്-673007
ഫോൺ 04952331357
മൊബൈല്‍ 9847931357
വയസ്സ് 65
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍ പ്രസ്സ് മാനേജർ