കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ.ടി.ബീരാന്‍ കോയവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 33
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിണാശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.ടി.ബീരാന്‍ കോയ
വിലാസം നിഹാലാസ്, തെക്കിനിയാടത്ത് താഴം,പൊത്തഞ്ചേരി താഴാം, ഗുരുവയുരപ്പന്‍ കോളേജ്-673014
ഫോൺ 04952331248
മൊബൈല്‍ 9447131248
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്‌