കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷിംന എന്‍ എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 32
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊക്കുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷിംന എന്‍ എം
വിലാസം 'ശ്രീഷി', അരിപ്പുറത്ത്,എടക്കരപ്പറമ്പ്, പൊക്കുന്ന്-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633652386,8590858823
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി കോം
തൊഴില്‍ ഇല്ല