കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

രമണി എം പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 31
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുറ്റിയില്‍ താഴം
മെമ്പറുടെ പേര് രമണി എം പി
വിലാസം 'വസന്തം', പൂവങ്ങല്‍, കൊമ്മേരി-673007
ഫോൺ 04952545142
മൊബൈല്‍ 9447175142,7025575142
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രിഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ എല്‍ഐസി ഏജന്‍റ്