കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അനിത രാജന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പറയഞ്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് അനിത രാജന്‍
വിലാസം പട്ടടത്ത് ഹൌസ്, കോഴിക്കോട്, കുതിരവട്ടം-673016
ഫോൺ 04952740014
മൊബൈല്‍ 9037703216,9037703216
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല