കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം പി സുരേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെല്ലിക്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് എം പി സുരേഷ്
വിലാസം 'നന്‍മ', വട്ടക്കണ്ടി പറമ്പ, നെല്ലിക്കോട്-673016
ഫോൺ 04952355016
മൊബൈല്‍ 9746132132
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ കളക്ഷന്‍ ഏജന്റ്