കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ.വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചേവായൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണന്‍
വിലാസം കുന്നുമ്മല്‍, കണ്ണാടിക്കല്‍, വേങ്ങേരി-673010
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744620530
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി കോം എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്