കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

നമ്പോല്‍ പറമ്പത്ത് പത്മനാഭന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മോകവൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് നമ്പോല്‍ പറമ്പത്ത് പത്മനാഭന്‍
വിലാസം 'തീര്‍ത്ഥം', ഈസ്റ്റ്‌ ഹില്‍ റോഡ്‌, വെസ്റ്റ് ഹില്‍-673005
ഫോൺ 04952383122
മൊബൈല്‍ 9447637587
വയസ്സ് 66
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി പരാജയം
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ് കെ എഫ് സി