ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ആര്‍. അജിതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുഞ്ഞിമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍. അജിത
വിലാസം കൊളങ്ങരേത്ത് (പാലങ്ങാട്ട്), അടുത്തില നോര്‍ത്ത്, പഴയങ്ങാടി-670303
ഫോൺ 04972875816
മൊബൈല്‍ 9497607261
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ., എം.എ., എം.ബി.എ.
തൊഴില്‍ ബാങ്ക് ക്ലാര്‍ക്ക്