ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

പി.പി. ഷാജിര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കല്ല്യാശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് പി.പി. ഷാജിര്‍
വിലാസം പടിഞ്ഞാറെ പുരയില്‍, ആനാംകൊവ്വല്‍, ഇരിണാവ്-0
ഫോൺ 04973241014
മൊബൈല്‍ 9961206767
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ ബില്‍ കളക്ടര്‍(ബാങ്ക്)