ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ടി.ആര്‍.സുശീലവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പന്ന്യന്നൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ടി.ആര്‍.സുശീല
വിലാസം ശ്രീവാസ് (താഴെ രയരോത്ത്), കവിയൂര്‍, ചൊക്ലി-670672
ഫോൺ 04902335205
മൊബൈല്‍ 9447229177
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.കോം
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍