ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

വി.കെ.സുരേഷ് ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോളയാട്
മെമ്പറുടെ പേര് വി.കെ.സുരേഷ് ബാബു
വിലാസം സബര്‍മതി, , ചിറ്റാരിപറമ്പ-670650
ഫോൺ 04902300970
മൊബൈല്‍ 9446266970
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ(മലയാളം ലിറ്റ്.)
തൊഴില്‍ പരിശീലകന്‍