ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

സരസ്വതി പി.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പയ്യാവൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സരസ്വതി പി.കെ
വിലാസം ജലനിധി, കരിമ്പം(via), കുറുമാത്തൂര്‍-670142
ഫോൺ 04602260650
മൊബൈല്‍ 9495093652
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രി-ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍