കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ടി.എം. കുട്ടികൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 33
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എടക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ടി.എം. കുട്ടികൃഷ്ണന്‍
വിലാസം മാണിക്കോത്ത് വീട്, , എടക്കാട്-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895115990
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍