തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പെരുമണ്‍ പടിഞ്ഞാറ് അമ്പിളിജയന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 പെരുമണ്‍ കിഴക്ക് വിജയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
3 പി.എച്ച്.സി ഷൈനി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 റയില്‍വെസ്റ്റേഷന്‍ ജി അനന്തകൃഷ്ണപിള്ള മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
5 ചെമ്മക്കാട് എ വി പ്രിയശ്രീ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 ചാറുകാട് സതീശ് കുമാര്‍ ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 ചാത്തിനാംകുളം ജിജിരമേശ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
8 ഗുരുകുലം സി ജയകുമാരി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
9 പാമ്പാലില്‍ ഷാജി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
10 കണ്ടച്ചിറ ജയശ്രീമധുലാല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 താന്നിക്കമുക്ക് വി പി വിധു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 ചോനംചിറ ആര്‍ അശോക് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
13 അമ്പഴവയല്‍ കെ രാജശേഖരന്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 പനയം രതീഷ് ആര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
15 കോവില്‍മുക്ക് രഞ്ജിനി ബി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
16 ചിറ്റയം ജെ പ്രമീള മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത