തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 താഴത്ത് വടക്ക് പ്രീതകുമാരി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
2 ഏറത്ത് വടക്ക് എ ആര്‍ അരുണ്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
3 മീനം സജീവ് കല്ലൂര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 പന്തപ്ലാവ് ശ്രീലത എസ് ആര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
5 പന്ത്രണ്ട്മുറി കെ അശോകന്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 പുളിവിള അനൂപ് പി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
7 മയിലാടുംപാറ ബി എസ് സുജാത മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 പനയനം ബെന്‍സി തോമസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ വനിത
9 ഠൌണ്‍ എ ബദറുദീന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 കന്നിമേല്‍ രഞ്ജിത രതീഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
11 നടുത്തേരി അനി മാത്യു മെമ്പര്‍ കെ.സി (ബി) വനിത
12 തെക്കേത്തേരി ജെയിന്‍ ജോയി മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം) ജനറല്‍
13 മരുതമണ്‍ഭാഗം രമ്യ ബിനു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത