തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കോഴിക്കോട് - രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പരുത്തിപ്പാറ ഗോപി പരുത്തിപ്പാറ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി
2 കരിങ്കല്ലായി സഫ പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
3 പരുത്തിപ്പാറ സൌത്ത് നദീറ പി ടി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
4 ഫാറൂഖ് കോളേജ് അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
5 മേലേവാരം ബീന പ്രഭ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 അടിവാരം വി.എം പുഷ്പ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 മാളീരി അനില്‍കുമാര്‍ കെ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 കട്ടയാട്ടുതാഴം ബുഷറ റഫീഖ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
9 ചിറക്കാംകുന്ന് കെ പുഷ്പ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 നെല്ലിക്കോട് റീന .ആര്‍ .കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
11 സേവാമന്ദിരം ഹഫ്സല്‍ പി കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
12 കോലോര്‍കുന്ന് സജിത .എം പാറപ്പുറവന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 വൈദ്യരങ്ങാടി നോര്‍ത്ത് അന്‍വര്‍ സാദിഖ് പി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.എല്‍ ജനറല്‍
14 വൈദ്യരങ്ങാടി സൌത്ത് സൈതലവി( സലീം) കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
15 പുല്ലുംകുന്ന് ലളിത കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
16 തോട്ടായിപ്പാടം ബിന്ദു കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി
17 പാലക്കപറമ്പ് പുഷ്പ കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 തോട്ടുങ്ങല്‍ ജുബൈരിയ സി കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
19 രാമനാട്ടുകര ഈസ് റ്റ് ജയ്സല്‍ കെ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
20 രാമനാട്ടുകര വെസ് റ്റ് അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫ് പി കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
21 മുട്ടുംകുന്ന് ഗീത സി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
22 തിരിച്ചിലങ്ങാടി കെ.എം.യമുന കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
23 ഉണ്ണ്യാലുങ്ങല്‍ ഡോ.കെ. ചന്ദ്രിക കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
24 കൊറ്റമംഗലം എം കെ ഗീത കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
25 ചുള്ളിപ്പറമ്പ് നിര്‍മല്‍ പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
26 കൊടക്കല്ല് കെ സുരേഷ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
27 തുമ്പപ്പാടം മൈമൂന വി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
28 കോടമ്പുഴ ആയിഷ ജസ്ന പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
29 മഠത്തില്‍താഴം സജ്ന പി .കെ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
30 പള്ളിത്താഴം ഹസീന കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
31 പള്ളിമേത്തല്‍ അബ്ദുല്‍ ഫൈസല്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍