തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കോഴിക്കോട് - പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കോട്ടക്കല്‍ സുജല സി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
2 കോട്ടക്കല്‍ ഈസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് അഷറഫ് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
3 മൂരാട് സെന്‍ട്രല്‍ അരവിന്ദാക്ഷക്ഷന്‍ ടി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 മൂരാട് സൌത്ത് പി പി രേഖ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 പെരിങ്ങാട് കെ കെ സ്മിതേഷ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
6 ഇരിങ്ങല്‍ ഈസ്റ്റ് രേവതി തുളസിദാസ് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 ഇരിങ്ങല്‍ സൌത്ത് മഞ്ജുഷ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 അയനിക്കാട് നോര്‍ത്ത് കെ ടി വിനോദന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 അയനിക്കാട് കായിരിക്കണ്ടി അന്‍വര്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 അയനിക്കാട് സൌത്ത് മഹിജ പി പി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 അയനിക്കാട് ഈസ്റ്റ് മനോജ് കുമാര്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 കുറ്റിയില്‍ പീടിക ഖാലിദ് കോലാരിക്കണ്ടി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 പയ്യോളി നോര്‍ത്ത് റസിയ ഫൈസല്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ വനിത
14 നെല്ല്യേരി മാണിക്കോത്ത് നോര്‍ത്ത് ഷൈമ പി പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 കിഴൂര്‍ സിജിന മോഹനന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
16 കൊവ്വപ്പുറം സി കെ ഷഹനാസ് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
17 തച്ചന്‍കുന്ന് ഷഫീഖ് വി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
18 തച്ചന്‍കുന്ന് സൌത്ത് ഷെജ്മിന കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
19 കിഴൂര്‍ സൌത്ത് ഗോപാലന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
20 നെല്ല്യേരി മാണിക്കോത്ത് ചന്തു മാസ്റ്റര്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
21 പയ്യോളി ടൌണ്‍ ഫാത്തിമ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
22 ഭജനമഠം ആതിര എന്‍ പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
23 ഭജനമഠം നോര്‍ത്ത് ഹരിദാസന്‍ പി എം കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
24 പയ്യോളി വെസ്റ്റ് വി കെ അബ്ദുറഹിമാന്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
25 പയ്യോളി ബീച്ച് അന്‍സില കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
26 ഏരിപ്പറമ്പില്‍ എ പി റസാക്ക് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
27 ഗാന്ധിനഗര്‍ പത്മശ്രീ എ പി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
28 ബിസ്മിനഗര്‍ റിയാസ് പി എം കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
29 പുത്തന്‍മരച്ചാലില്‍ സുനൈദ് എ സി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
30 ചൊറിയന്‍ചാലില്‍ ഷൈമ ടി കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
31 കുരിയാടിത്താര കെ സി ബാബുരാജ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
32 അറുവയല്‍ സൌത്ത് അനിത കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
33 കൊളാവി സുരേഷ് ബാബു കൌൺസിലർ എല്‍.ജെ.ഡി ജനറല്‍
34 ചെത്തില്‍ത്താര ഗിരിജ വി കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
35 അറുവയല്‍ വിലാസിനി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
36 കൊളാവിപ്പാലം ബീച്ച് നിഷ ഗിരീഷ് കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത