തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

കാസര്‍ഗോഡ് - ഈസ്റ് എളേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മണ്ഡപം സണ്ണി കോയിതുരുത്തില്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
2 ചിറ്റാരിക്കാല്‍ ലിന്‍സിക്കുട്ടി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
3 പള്ളിക്കുന്ന് ഡെറ്റി ഫ്രാന്‍സിസ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
4 കാവുന്തല സതീഷ് പി പി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ എസ്‌ ടി
5 തയ്യേനി സീമ മോഹനന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 മലാങ്കടവ് ജോണ്‍ പേണ്ടാനത്ത് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
7 പാലാവയല്‍ പുഷ്പമ്മ ബേബി മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം) വനിത
8 ഏണിച്ചാല്‍ ഫിലോമിന ജോണി ആക്കാട്ട് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
9 കണ്ണിവയല്‍ ജെയിംസ് പന്തമ്മാക്കല്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
10 നല്ലോംപുഴ ഷേര്‍ളി ചീങ്കല്ലേല്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
11 പൊങ്കല്‍ ടോമി ആന്‍റണി പുതുപ്പള്ളിയേല്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
12 വെള്ളരിക്കുണ്ട് തോമസ് മാത്യു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
13 കൊല്ലാട കെ പി മാത്യു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 കമ്പല്ലൂര്‍ സുലോചന എം എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 കടുമേനി ബേബി കുന്നേല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 കാര ജെസ്സി ടോം മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത