കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 13.10.2022 നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യോഗം 15.10.2022 ശനിയാഴ്ച  3.30 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച്  ചേരുന്നു