കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ. ഷീബ ആന്‍റണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 50
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൈക്കുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. ഷീബ ആന്‍റണി
വിലാസം കുഴിയില്‍ പുരയിടം, കൈക്കുളങ്ങര, വാടി-691013
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995118408
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്