കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ശാന്തിനി ശുഭദേവന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 45
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉദയമാര്‍ത്താണ്ഡപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് ശാന്തിനി ശുഭദേവന്‍
വിലാസം സത്യാ, മുണ്ടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129171300
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എഫ് എ
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍